DEJAS ANATOMIJAS pārstāvji atgriezušies no Ziemeļu un Baltijas valstu projekta KEDJA konferences Oslo
(10.10- 13.10)

 

Projekts KEDJA ir jauna laikmetīgās dejas platforma māksliniekiem, pasniedzējiem, producentiem, studentiem un profesionāļiem, māksliniekiem no citiem mākslas sektoriem un dejojošai jaunatnei, lai tiktos un pārrunātu svarīgus jautājumus un problēmas, kas skar laikmetīgo deju Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Trīs gadu laikā (2008-2010), sešas konferences, katra ar citu laikmetīgai dejai svarīgu jautājumu/tēmu, notiek sešās dalībvalstīs valstīs. Projekta ievaros notiek dažādi mākslinieciski notikumi, meistarklases, semināri un dažāda veida informācijas apmaiņa, kas saistīta ar laikmetīgās dejas nākotni, tās lomu sabiedrībā, potenciāla apzināšanos un attīstīu visos laikmetīgās dejas mākslas sektoros. Projekts ir ļoti nozīmīgas ilgtemiņa ieguldījums laikmetīgās dejas mākslinieciskās vides attīstībā.

 

Oslo komferences tēma- Deja un jaunās video tehnoloģijas

 

15.10.2009