DEJAS ANATOMIJA

…ir Laikmetīgās dejas projekts, kas  radies 2007. gadā apvienojoties jaunajiem horeogrāfiem, Latvijas Kultūras akadēmijas absolventiem (Elīna Breice, Sintija Siliņa, Agnese Bordjukova, Monta Vandere) tā rezultātā izveidojot jaunu, neatkarīgu vidi, atvērtu skatuvi dejas un citiem mākslas žanriem, kuri savienojumā ar horeogrāfiju veidotu kvalitatīvus kultūras produktus, uzsvaru liekot uz dejas un dažādu mākslas virzienu ( video, foto, mūziku, teātri, literatūru, Dj, vizuālās mākslas u.c.) sintēzi un jaunradi. Galvenais izaicinājums, kuru DEJAS ANATOMIJA nostādīja kā atspēriena punktu sākot darboties Latvijas radošajā vidē, bija ne tikai attīstīt laikmetīgās dejas vidi Latvijas kontekstā un paplašināt šī mākslas virziena pieejamību skatītājiem, uzsverot laikmetīgās dejas unikalitāti, bet arī censties meklēt jaunas formas, jaunas iespējas, jaunas sintēzes, jaunas tehniskās un radošās potences apzināšana un realizācija.